TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului BoutiqueTravel.ro (denumite în continuare "Termeni și Condiții") stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul BoutiqueTravel.ro (denumit în continuare "Site-ul" și/sau "BoutiqueTravel.ro") ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite în continuare "Serviciile BoutiqueTravel.ro"), și are valoarea unei convenții încheiate între BoutiqueTravel.ro, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoană/persoane care vizitează ori acceseaza Site-ul sau care dorește/doresc să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciile BoutiqueTravel.ro (denumită în continuare "Utilizator" sau, în mod colectiv, "Utilizatori").

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții sau a oricărei prevederi din acestea atrage obligația Utilizatorului respectiv de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciilor BoutiqueTravel.ro, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Drepturile asupra conținutului site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin BoutiqueTravel.ro și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al BoutiqueTravel.ro. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.

BoutiqueTravel.ro își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel individual pot fi solicitate echipei BoutiqueTravel.ro prin oricare dintre modalitățile indicate în pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un fel drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice fel informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un fel răspunderea BoutiqueTravel.ro, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înțeleg și acceptă că BoutiqueTravel.ro poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de Internet considerate de BoutiqueTravel.ro utile în legătură cu conținutul BoutiqueTravel.ro, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

BoutiqueTravel.ro este absolvită de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe aceste site-uri de Internet, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar aceste site-uri de Internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în nici un mod de către BoutiqueTravel.ro. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de Internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către BoutiqueTravel.ro. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de Internet, ei o fac pe propriul risc.

Limitarea răspunderii

BoutiqueTravel.ro nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe Site, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. BoutiqueTravel.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Utilizatorii Site-ului înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciilor BoutiqueTravel.ro poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că Serviciile BoutiqueTravel.ro sunt oferite potrivit principiului "așa cum sunt" și "așa cum sunt disponibile" iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe propriul risc. Utilizatorii înțeleg și acceptă că BoutiqueTravel.ro este absolvită de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciilor BoutiqueTravel.ro, precum și în orice situație în care nu poate fi dovedit cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a BoutiqueTravel.ro.

În mod expres, Utilizatorii Site-ului înțeleg și acceptă că BoutiqueTravel.ro este absolvită de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanță majoră sau incidentale, incluzând dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciilor BoutiqueTravel.ro sau orice alt aspect relaționat Serviciilor BoutiqueTravel.ro.

Utilizatorul este de acord să protejeze și să asigure pe BoutiqueTravel.ro și/sau pe operatorii, angajații și reprezentanții săi împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorului în legatură cu utilizarea Serviciilor BoutiqueTravel.ro sau orice alt aspect relaționat Serviciilor BoutiqueTravel.ro.

Utilizatorii Site-ului înțeleg și acceptă că BoutiqueTravel.ro este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe BoutiqueTravel.ro sau prin intermediul Serviciilor BoutiqueTravel.ro, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

Pentru caz de forță majoră, BoutiqueTravel.ro și/sau operatorii, angajații și reprezentanții săi, este exonerată / sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la: erori de funcționare ale echipamentului tehnic al BoutiqueTravel.ro, nefuncționarea conexiunii la Internet, nefuncționarea liniilor telefonice, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greve, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure pe BoutiqueTravel.ro și/sau pe operatorii, angajații și reprezentanții săi de/și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciilor BoutiqueTravel.ro sau orice alt aspect relaționat Servicilor BoutiqueTravel.ro.

Modificarea termenilor și condițiilor

BoutiqueTravel.ro are dreptul de a modifica oricând și în orice fel oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciile BoutiqueTravel.ro ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciilor BoutiqueTravel.ro.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor Site-ului și ale BoutiqueTravel.ro, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legatură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către o instanță judecătorească română competentă, aflată în raza teritorială a Municipiului București.

Alte informații utile

Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site sunt disponibile aici: despre cookie-uri.

Vouchere de vacanta

Agentia Boutique Travel poate incasa vouchere de vacanta doar in varianta electronica, cu cardul.

Modalitatea de plata cu card de vacanta

Tranzactia online prin cardul de vacanta, se efectueaza prin MobilPay (NETOPYA SISTEMS), tranzactii garantate de Visa si Mastercard.

Servicii eligibile pentru plata cu tichete de vacanţă

Se poate efectua plata cu carduri de vacanţă pentru servicii turistice precum: cazare la oricare din unităţile clasificate turistic din România; servicii de masă + cazare în România; tratament + cazare în România; transport + cazare în România; agreement + cu cazare în România; condiţia legală cu privire la plata serviciilor cu tichete de vacanţă este rezervarea de minim 1 noapte de cazare.

Nu se poate efectua plata cu tichete de vacanţă pentru servicii turistice precum: vacanţe în afara României; bilete de avion în afara României; cazare în unităţi fără clasificare turistică; asigurări medicale.

In situatia in care o rezervare efectuata prin agentia Boutique Travel, prin link de plata MobilPay achitata prin cardul de vacanta nu se confirma, in termen de 48 ore se poate returna suma achitata integral; suma ce va intra in contul clientului.

O alta varianta este aceea de a oferi o alternativa in acelasi cuantum cu rezervarea initiala, iar daca este necesar, clientul va achita o diferenta de pret; deoarece rezervarile achitate integral sau partial prin link de plata sau online prin cardul de vacanta nu sunt rambursabile, conform legislatiei in vigoare 165/2018 si revizuita si in 2020, numai in cazul in care nu se confirma rezervarea de la hotel, se pot returna banii in cont

Agentia Boutique Travel nu este responsabila pentru situatia in care turistul renunta la rezervarea/rezervarile achitate si confirmate, prin cardul de vacanta si nici daca la receptie se prezinta alte persoane decat cele care au achitat cu cardul de vacanta.

Politica de retur

Cazarile rezervate si achitate cu link de plata- card de vacanta, nu permit anulare sau modificare conform legii.

Rezervarile achitate prin link de plata MobilPay, odata ce sunt confirmate si s-a emis voucherul de cazare, nu se mai pot anula si returna banii incasati, penalizarea fiind de 100% conform legii.